Stress is de term die gebruikt wordt voor de spanning, druk en belasting die het lichaam ondervindt als reactie op bepaalde gebeurtenissen. Het bedreigt onze gezondheid, welbevinden en prestatievermogen. Bij langdurige blootstelling kan het verantwoordelijk zijn voor vele ziektes. 


Mogelijke reacties op stress:

          -Fight (boosheid)


          -Flight (vermijden, alcoholgebruik, uitgeput achter TV gaan zitten)


          -Fright (freeze = in depressie geraken)


          -Tend & Be Friend (gebeurt vaak bij mannen/vrouwen die vast zitten in een relatie)Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat hartcoherentie training heeft uitgewezen dat het hart door middel van zenuwbanen en hormonen kan communiceren met de hersenen.


Toe te passen ademhalingsoefening:

Hartfocus

Je legt je hand op je hart. Je hart zit iets meer naar rechts dan de meesten denken. Als je het moeilijk vindt je aandacht te richten op je hart, beweeg dan eerst je rechterteen, dan je elleboog en richt je aandacht vervolgens op je hart.


Hartademhaling

Je haalt rustig adem via je hart, adem vooral goed uit, alsof de zwaartekracht je adem naar de grond trekt. Over iedere ademhaling doe je zo'n 10-12 tellen, 5-6 in en 5-6 uit. Doe dit tot je ademhaling rustig wordt en als vanzelf gaat.


Hartgevoel

Blijf ademen door het gebied van je hart. Denk terug aan een moment dat je je erg prettig voelde en probeer dat moment

opnieuw te beleven. Het kan een moment van zorg, aandacht of nabijheid zijn voor een ander of je huisdier. Het kan om een

vakantie-ervaring gaan of een leuke sportieve ervaring. Sta stil bij dit positieve gevoel, geef jezelf toestemming het te voelen.


Stressmeter

Het onderzoeksbureau Soffos heeft een spanningsmeter ontwikkeld, ook wel vitaliteitsmeter of stress-check genoemd. De korte vragenlijst van 23 vragen meet heel snel het spannings- en/of stressniveau van degene die de spanningsmeter invult. Je krijgt van Soffos een verslag waarin een score wordt aangegeven terug. De test is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke literatuur die beschrijft welke en de ernst van de klachten die mensen die onder stress staan hebben. De test wordt met toestemming van Soffos via mijn site aangeboden. De spanningsmeter kunt u via het contactformulier aanvragen. Alle door u ingevulde gegevens behoren onder de medische geheimhouding en worden slechts aan onderzoeksbureau Soffos aangeboden om de uitkomst van de test te verzorgen.


Mocht u meer vragen hebben dan hoor ik dat graag.E-mail:        info@highcoaching.nl

Web Site:    www.highcoaching.nl

Tel:             06-39 55 81 09


STRESS BRENGT ONS UIT HET EVENWICHT

Zelfregulatie kunnen we allemaal leren