Schade aan de hersenen

Een Burn-out kan schade aanbrengen aan uw brein. De hypocampus werkt minder, mensen raken hierdoor snel uit hun evenwicht, worden vergeetachtig en hun concentratievermogen wordt minder. Schade aan uw prefrontale hersenen (PFC) zorgt ervoor dat u moeite heeft met keuzes maken en de samenhang vinden in zaken. Het afdoen van zwaar werk gaat dan bijna niet meer. U krijgt geen vertrouwen meer en komt steeds verder in een neerwaardse spiraal. Herstel duurt lang.


Re-integratie

Veel mensen kunnen na 2-4 maanden weer langsaam hun werk hervatten. Het is van groot belang dat er afsopraken worfden gemaakt over:

- de aard en zwaardte van de te hervatten werkzaamheden


- het aantal werkbare uren en de opbouw hiervan.


Er dient een nieuw evenwicht gevonden te worden waardoor u op lange termijn uw werk kan blijven uitvoeren, zonder weer terug te vallen.
Downloads

Klik hier voor nieuwsbrief Burn-out bij jongeren

Klik hier voor nieuwsbrief Toolbox duurzame inzetbaarheid

Klik hier voor nieuwsbrief Hart en vaatziekten

Klik hier voor stress maakt ziek

Klik hier voor toelichting Burn-out

Klik hier voor Tips voor leidinggevende

Klik hier voor de brochure hartcoherentietrainingRE-INTEGRATIE

De juiste zorg voor client en werkgever

E-mail:        info@highcoaching.nl

Web Site:    www.highcoaching.nl

Tel:             06-39 55 81 09

(Werk)uitval en Burn-out

Tegenwoordig wordt steeds meer van medewerkers verwacht, met als gevolg uitval voor korte of lange termijn. De grootste risicogroep zijn jonge mensen tussen de 25-35 jaar.

De diagnose burn-out betekent langdurige uitval en kost veel tijd, geld en energie. Dit veroorzaakt voor u veel leed. Op uw werk kan dat extra werkdruk opleveren bij collega's en men moet uitkijken dat er op de afdeling geen domino-effect ontstaat. Oorzaken:

- u heeft nooit grenzen durven stellen
-u stelt te hoge eisen aan uzelf en of

- u stelt hoge eisen aan uzelf

- u geeft niet snel iets uit handen


- het werk dat u doet past niet (meer) bij u


- u heeft een slechte relatie met uw leidinggevende.
Tips

- zorg voor goed overleg tussen werkgever, werknemer, arts,

  bedrijfsarts, coach en overige hulpverleners


- maak duidelijke afspraken over de werkzaamheden na

  re-integratie


- zorg dat jij en je werkgever de grenzen bewaakt


- maak voor jezelf inzichtelijk van welke werkzaamheden en

  collega’s je energie krijgt. Beoordeel gedurende de

  re-integratieperiode of het werk dat je doet nog wel iets

  voor je is


- voor de werkgever is het van groot belang om jou goed te

  begeiden (casemanager). Neem een coach in handen om

  jou gedurende het re-integhratie traject goed te begeleiden


- zoek een goede balans tussen werk en prive. gebruik de

  weekenden niet om na de werkdagen bij te tanken.


- wacht niet al te lang met het bezoeken van de werkplek.

  Dde drempel om te beginnen wordt steeds hoger


- bouw uw werktijden langsaam op. Zorg dat er tijdens de

  opbouw nog energie over blijft. Maak in overleg met uw

  bedrijfsarts, werkgever en coach een re-integratieschema

  op. Start bijvoorbeeld met een aantal dagen van 2 uur voor

  de duur van drie weken en breidt dit 3-wekelijks uit met

  een uur


- mislukte re-integratie trajecten duren langer dan een

  langsame opbouw.
Re-integratie

Highcoaching werkt met gecertificeerde coaches. De begeleiding ziet er als volgt uit.

1. Er wordt gestart met een uitvoerig intake gesprek.

   Tijdens dit gesprek worden twee testen gedaan (4DKL en

   sessie stress test)


2. Er wordt een volledig rapport opgesteld op basis van het

   gesprek en de twee testen.


3. De rapportage wordt aan client aangeboden. Deze bepaalt

   of het met de bedrijfsarts en of werkgever wordt gedeeld.


4. Op basis van de rapprtage wordt een coachtraject

   opgesteld.


5. Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor de

   werkhervatting. Dit alles in nauw overleg met client,

   bedrijfsarts en werkgever. Hierin worden afspraken

   vastgelgd van de aard van de werkzaamheden en de

   werktijden met uitbreiding.


6. De duur van het begeleidingstraject duurt twee tot vier

   maanden. In overleg met partijen kan de duur worden

   uitgebreid.

RELATIE

BEKIJK EEN VAN ONDERSTAANDE ONDERWERPEN

RE-INTEGRATIE

VEERKRACHT

ETEN

HEARTSMARTS

ZORG

EXAMEN

KINDEREN

RELATIE

BEKIJK EEN VAN ONDERSTAANDE ONDERWERPEN

RE-INTEGRATIE

VEERKRACHT

ETEN

HEARTSMARTS

ZORG

EXAMEN

KINDEREN

E-COACHING